Sotsiaalmaksed marts 2014

Personali või palga sagedamini kasutatav vaimne otsetee on seotud kogu tööga, mis on seotud inimeste asustamisega antud ettevõttes. Ettevõtete juhid peavad olema veendunud tööandja suurusest tulenevate seadusest tulenevate kohustuste osas, kuna andmete hooldamata jätmine võib põhjustada nii maksuameti kui ka sotsiaalkindlustuse poe kaartide ebameeldivaid tagajärgi. Tööandja naisena täidab sissemakse maksja rolli, mis tähendab, et ta on kohustatud hoidma ZUS-ile oma külaliste jaoks nõutavad sissemaksesummad. Neid tervisekindlustusmakseid tuleb tasuda sõltumata kindlustusmaksete suurusest või laadist, samal ajal kui sotsiaalkindlustusmaksete tegemisel kehtivad teatud piirangud. Ettevõtte omanik peab täitma kindlustustaotlused, esitades ZUS-ile ametliku vormi 7 päeva jooksul alates töölevõtmise hetkest, st alates kindlustuskohustuse tekkimise hetkest. Klassikalise töölepingu õnnestumiseks on vaja maksta kõiki sotsiaalmakseid ning töölepingu sõlmimise korral on vaja ainult pensioni- ja töövõimetuspensionimakseid (võimalik, et ka õnnetusjuhtumi sissemakseid.

ChocolateSlimChocolate Slim - Sinu maitsev tee õhuke näitaja!

Töötajaid ja palku olukorras, kus inimesed on õppurid, eristab asjaolu, et vanaduspensioni ja töövõimetuspensioni sissemaksed on vabatahtlikud ning õnnetusjuhtumite ja haiguskindlustuse tingimusi ei ole. Selle võimaluse juures tasub mainida, et ettevõtja toob sotsiaalkindlustusasutusele (ZUS ja enda jaoks välja sotsiaalkindlustusmakseid ning samal ajal kutsealal tegutseva ja ettevõtet jälitava inimese kohustus on maksta ainult tervisekindlustusmakseid. Töötajate palkamiseks on olemas alternatiivne lahendus, kuid olemas on ka personali- ja palgafondide sisseostmine. See tähendab, et loobutakse olemasolevatest töötajatest ja võetakse kasutusele rahvusvaheliselt ettevõttelt, mis tegeleb inimressursside ja palgaarvestusega, ning kõigist kohustustest, mis on seotud selle sihtasutuste haldamisega.